POSTAL ADDRESS

Markou Mpotsari 47
117 42
Athens
Greece

WORKING TEAM

Zisis Tsiropoulos

Panagiotis Stamatelopoulos

Aliki Tsiropoulou

KORTE BIOGRAFIE

AGENSO is een innovatief bedrijf dat bestaat uit een team van zeer gemotiveerde en gekwalificeerde mensen met uitgebreide onderzoekservaring binnen universiteiten, bedrijven en Europese projecten. De medewerkers hebben masterdiploma’s en doctoraten op het gebied van landbouwtechniek, informatietechnologie en milieubeheer, en hebben werkervaringen in verschillende onderzoeksinstituten en universiteiten (i.e. Centre of Research and Technology, Hellas (CERTH), Agricultural University of Athens (AUA), Centre for Renewable Energy Sources (CRES)). De expertise van het team omvat de ontwikkeling van IoT-oplossingen voor landbouw en Precision Agriculture (PA)-diensten. AGENSO is gespecialiseerd in de promotie van onderzoek en diensten op het gebied van duurzame landbouwproductie en geavanceerde technologieën voor de landbouw.

Het personeel van AGENSO heeft deelgenomen aan meer dan 15 Europese en nationale onderzoeksprojecten (FP7, Horizon2020, ERANET ICT-AGRI en Future Internet Accelerators). Zij hebben een nauwe relatie met land- en tuinbouwbedrijven en onderzoeksinstituten op het gebied van technologische adviesdienstverlening. AGENSO neemt momenteel deel aan 3 ICT-AGRI-projecten voor de ontwikkeling van ICT-oplossingen en software (VAROS “Variable Rate Operations for Orchards”, CTF-OptiMove “Mainstreaming Controlled Traffic Techniques and Optimization of Movements” and PAMCoBA “Precision Agriculture – Methodologies for Cost benefit analysis”).

Bovendien omvat de AGENSO portfolio de ontwikkeling van een landbouwrobot (Dionysus) en vier softwaretoepassingen (Farm Management Information Systems inclusief realtime gegevensverzameling, software voor het verminderen van het brandstofverbruik van tractoren, optimalisatie van spuittoestellen om spuitdrift te verminderen en software voor het genereren van thematische kaarten van drone beelden). Het biedt ook Precision Agriculture-diensten aan aan individuele landbouwers en coöperaties.

BETROKKENHEID IN OPTIMA

WP2

AGENSO leidt het ontwerp en de ontwikkeling van het ziekte waarschuwingsmodel.

WP4

AGENSO assisteert AUA bij de communicatie tussen het ziektedetectiesysteem en de controller voor variabele dosering op de slimme spuittoestellen.

WP5

AGENSO neemt deel aan WP5 voor de evaluatie van de correcte werking van het ziekte waarschuwingsmodel en van de nieuwe slimme spuittoestellen.

WP7

AGENSO werkt via haar contacten ook mee aan de verspreiding van de OPTIMA‑resultaten op nationaal en internationaal niveau.