Het Project “Optimised Pest Integrated Management to precisely detect and control plant diseases in perennial crops and open-field vegetables” (OPTIMA) zal een milieuvriendelijk IPM systeem voor wijngaarden, appelboomgaarden en wortelen ontwikkelen door gebruik te maken van een holistisch geïntegreerde benadering waarin alle essentiële IPM aspecten zijn opgenomen, zoals:

  • gebruik van nieuwe bio-GBM
  • ziekte voorspellingsmodellen
  • vroege ziekte detectiesystemen op basis van spectrale beelden
  • precisie spuittechnieken

Het systeem zal aanzienlijk bijdragen tot een duurzamer gebruik van synthetische GBM in de Europese landbouw, wat zal resulteren in een verminderd gebruik, lagere residuen en minder effecten op milieu  en menselijke gezondheid.

OPTIMA gaat ziekte voorspellingsmodellen voor valse meeldauw in wijngaarden, schurft in appelboomgaarden en Alternaria in wortelen optimaliseren om de mogelijke ziekteverspreiding sneller in beeld te brengen. Geavanceerde vroege detectiemethoden op basis van spectrale beelden en deep learning technieken zullen ontwikkeld worden voor het nauwkeurig lokaliseren en kwantificeren van de infectie. Biologische en synthetische GBM zullen worden getest op hun bio-efficiëntie tegen de geselecteerde ziekten en de optimale dosering en toepassingstijdstip zullen bepaald worden. Geïnduceerde gastheer resistentie mechanismen zullen worden geïdentificeerd en gekarakteriseerd om een hogere en duurzame plantweerstand te bereiken. Er zullen drie innovatieve prototypes spuittoestellen (voor wortelen, appelboomgaarden en wijngaarden) ontwikkeld worden met variabele instellingen en dosering op basis van gewas- en ziektekarakteristieken.

Het holistische ontwikkelde IPM-systeem zal getest en beoordeeld worden onder veldomstandigheden voor de drie geselecteerde gewassen. De geavanceerde spuitmachine prototypes en het monitoring systeem zullen worden getest in real-time in veldomstandigheden. OPTIMA zal tot slot de gezondheids-, milieu en sociaaleconomische effecten van het voorgestelde IPM systeem beoordelen in vergelijking met conventionele systemen door gebruik te maken van een uitgebreide levenscyclusbenadering geïntegreerd met een risico-evaluatie voor mens en milieu.

De workflow van het project wordt weergegeven in de afbeelding hieronder