POSTAL ADDRESS

Rue de Saint Brieuc 65

35042

Rennes

France

WORKING TEAM

Dr. Valérie Le Clerc

Dr. Mathilde Briard

KORTE BIOGRAFIE

AGROCAMPUS OUEST (Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage), is reeds 180 jaar gevestigd in  het hart van Europa’s toonaangevende landbouw- en agrovoedingssector. Het is een Grande école, of ‘elite publieke hogeschool van universitair niveau’, onder het gezag van het Ministerie van Landbouw, Voeding en Bosbouw. Via het aanbieden van een indrukwekkend (en in Frankrijk ongeëvenaard) potentiaal aan opleidingen en onderzoek in onderwerpen variërend van voedselproductie tot landschapsarchitectuur, vervult AGROCAMPUS OUEST een drievoudige roeping: 1) opleiden van studenten tot een hoog wetenschappelijk niveau (drie opleidingscycli: Master, MSc in Ingenieurswetenschappen, PhD), 2) uitvoeren van multidisciplinair, academisch en toegepast onderzoek gebaseerd op de duurzame ontwikkeling van hulpbronnen en gebieden, in nauwe samenwerking met nationale en internationale vooraanstaande onderzoeksinstellingen, universiteiten, en economische belanghebbenden, en 3) overdragen van kennis naar de socio-economische sector, volgens 5 thema’s (Plantaardige en dierlijke systemen; Milieukwesties – grondstoffen, grondgebieden, stad; Visserij, zee en kust; Voeding; Landschapsarchitectuur). AO is ISO 9001-gecertificeerd voor al zijn activiteiten. Alle aspecten van de biowetenschappen worden hier bestudeerd via agrarische en agro-voedingsbenaderingen, evenals vanuit economische, management en sociale perspectieven.

AO, met hoofdkwartier in Rennes, bestaat uit twee opleidings- en onderzoekscentra, één in Rennes gespecialiseerd in landbouw en voedingswetenschappen, en één in Angers gespecialiseerd in tuinbouw en landschapsarchitectuur. De organisatie omvat 6 onderwijs- en onderzoeksafdelingen, en 13 onderzoekseenheden, waaronder één onderzoekseenheid genaamd ‘Onderzoeksinstituut voor Tuinbouw en Zaden (IRHS).

BETROKKENHEID IN OPTIMA

WP1

AO neemt deel aan de community building.
null

WP3

AO-onderzoekers van het QuaRVeg-team (Quality and Resistance to pests and diseases in Vegetables crops), één van de 14 IRHS onderzoeksteams, hebben een sterke expertise in de evaluatie van wortelresistentie tegen Alternaria dauci in het veld of onder gecontroleerde omstandigheden. Dit zal essentieel zijn om de combinatie van synthetische en biologische PPP’s in de bestrijding van Alternaria-bladziekte in wortelen te beoordelen. De samenwerking met Respom, een ander IRHS-team dat de qPFD diagnosetool voor appelschurft ontwikkelt om bio PPP’s te evalueren, zal zeer nuttig zijn om deze tool op wortelen te ontwikkelen. QuaRVeg vaardigheden op vlak van genetische determinisme van wortelresistentie tegen A. dauci, van metabolomics analyses en kennis van de genetische diversiteit van A. dauci‑stammen zullen het mogelijk maken de evaluatie van gastheer- en fungicideresistentie te drijven.

WP5

Gewend om elk jaar samen te werken met wortelproducenten en voorlichtingsdiensten in het veld, en met een lange ervaring in het ontwikkelen van nieuwe tools voor fenotypering, werkt QuaRVeg samen met IRSTEA en INVENIO bij de piloottesten van de ontwikkelde technologieën.

WP7

AO neemt ook deel aan de activiteiten met betrekking tot de verspreiding van de OPTIMA resultaten.