POSTAL ADDRESS

Rue Pierre Gilles de Gennes 1

92761

Antony Cedex

France

WORKING TEAM

Dr. Jean-Paul Douzals

Sonia Grimbuhler

KORTE BIOGRAFIE

IRSTEA (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture – Nationaal onderzoeksinstituut voor wetenschap en technologie voor milieu en landbouw; voorheen Cemagref) is een nationaal, openbaar instituut in Frankrijk dat zich richt op wetenschappelijk en technologisch onderzoek op vlak van milieu, landbeheer, waterrisico’s en natuurrampen. IRSTEA heeft een tweeledige cultuur van onderzoekers en ingenieurs die milieukwesties aanpakken vanuit drie invalshoeken: onderzoek, innovatie en expertise. Het kreeg het 5-jarige label ‘Institut Carnot’ in 2006, vernieuwd in 2011, door de Franse overheid, die IRSTEA’s vermogen en inzet erkent om met de industrie samen te werken, voornamelijk KMO’s (IRSTEA is gemiddeld betrokken bij de oprichting van twee bedrijven per jaar). Dit label wordt toegekend aan slechts 34 instituten, georganiseerd als een netwerk, toegewijd om hun bedrijfspraktijken en economische impact te verbeteren door open innovatie. IRSTEA heeft 1600 werknemers, werkzaam in 9 centra in Frankrijk, binnen 25 onderzoekseenheden.

De onderzoekseenheid betrokken in het OPTIMA project is een joint research unit, genaamd UMR ITAP (Information Technologies for AgroProcesses), die zich bezig houdt met verschillende onderzoeksthema’s zoals onderzoek en ontwikkeling op vlak van spuittechnologieën. De onderzoeksfaciliteit ReducPol (Reductie van Pollutie) wordt aangewend als laboratorium (schaal 1) voor de evaluatie van apparatuur voor spuittoespassingen gaande van het bestuderen van druppelgrootte- en spuitverdelingen tot drift in een windtunnel. Onlangs werd de samenwerking van UMR ITAP met technische instituten voor wijngaarden (Institut Français de la Vigne – IFV) en fruit (Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Legumes – CTIFL) versterkt door samenwerkingsprojecten rond de beoordeling van spuittoestellen op vlak van depositie in (artificiële) gewassen en de reductie van drift. Deze projecten hebben geleid tot de ontwikkeling van innovatieve testbanken (artificiële wijngaard, artificiële boomgaard, artificiële wind, enz.).

BETROKKENHEID IN OPTIMA

WP4

IRSTEA is betrokken bij de ontwikkeling van geoptimaliseerde slimme spuittoestellen voor wortelen, gebaseerd op de reeds beschikbare volleveldspuit met luchtondersteuning van CAFFINI. De efficiëntie van depositie van het spuittoestel zal bestudeerd worden onder labo-omstandigheden. CAD tools (CATIA v5) zullen helpen bij de ontwikkeling van nieuwe ontwerpen van spuitboomconfiguraties en ad hoc deflectoren. Bestaande testbanken (druppelgrootteverdeling, artificiële wijngaard, windprofiel gegenereerd door wijngaard en boomgaard spuittoestellen) zullen ook betrokken worden bij de beoordeling van wijngaard en boomgaard spuittoestellen.

WP5

IRSTEA neemt deel aan de piloottesten en evaluatie van de ontwikkelde technologieën in de wortelen/Alternaria case.

WP7

IRSTEA neemt ook deel aan de verspreiding- en exploitatieactiviteiten van het project.