POSTAL ADDRESS

Droevendaalsesteeg 1

6708 PB

Wageningen

Netherlands

WORKING TEAM

Dr. Gerrit Polder

Pieter Blok

Joseph Peller

KORTE BIOGRAFIE

Stichting Wageningen Research (WR) is onderdeel van Wageningen University & Research, een samenwerking tussen Wageningen Universiteit en gespecialiseerde onderzoeksinstituten (Wageningen Research). Wageningen University & Research combineert de kennis en ervaring van ongeveer 6.500 medewerkers en 10.000 studenten uit meer dan 100 landen. Het draagt actief bij tot het oplossen van wetenschappelijke, sociale en commerciële problemen op het gebied van 1) voedsel- en voedselproductie, 2) de leefomgeving, 3) gezondheid, levensstijl en levensonderhoud. Deze domeinen worden bestudeerd vanuit verschillende disciplines en met een geïntegreerde aanpak om te komen tot een balans tussen economie, cultuur en natuur. De onderzoekinstituten van Wageningen University & Research institutes hebben betrekking op strategisch, toepassing gestuurd en toegepast onderzoek voor industrie, overheden en belangengroepen.

Wageningen Plant Research is een privaat, non-profit onderzoeksinstituut met ervaren personeel dat gespecialiseerd is in strategisch en toegepast onderzoek voor industrie en openbare instellingen. Ze combineren kennis en expertise op alle gebieden van plantenwetenschappen. Daarmee bieden ze nieuwe perspectieven voor duurzame landbouw aan hun klanten en partners, vb. industrie, overheden, onderzoeksintstellingen en universiteiten.  Wageningen Plant Research publiceert regelmatig artikels in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften. Ze beschikken daarenboven over uitstekende onderzoek infrastructuur. Binnen Wageningen Plant Research, focussen de eenheden “Greenhouse Horticulture” en “Agrosystems Research” op toegepast wetenschappelijk onderzoek van plantaardige productie voor nationale en internationale klanten. Projecten worden normaal geïmplementeerd in nauwe samenwerking met bedrijven om te garanderen dat de verkregen resultaten worden toegepast in de landbouwpraktijk. WR is gespecialiseerd in geïntegreerde oplossingen voor duurzame productie. Het heeft een expertisegroep opgericht rond Agro Food Robotics. Deze groep is gespecialiseerd in computer vision, gewasmonitoring met behulp van (spectrale) beeldvormingstechnieken, landbouwrobots, en fenotypering van planten. De toepassingen zijn gebaseerd op de modernste machine learning technieken, met een sterke focus op deep-learning.

BETROKKENHEID IN OPTIMA

WP2

De expertise van WR omvat precisielandbouw, fenotypering van planten, en machine learning. WR’s expertise in de detective van plantenziekten door bepaalde symptomen zal aanzienlijk bijdragen aan het vermogen van WR om samen te werken met AUA en AGENSO bij het ontwerpen en ontwikkelen van een real-time ziektedetectiesysteem in drie state-of-the-art spuittoestellen. WR zal de ontwikkeling en optimalisatie van geschikte ziektedetectietechnieken leiden om deze vervolgens te integreren in het OPTIMA DSS.

WP7

WR zal ook deelnemen aan de verspreiding- en exploitatieactiviteiten van het project.