POSTAL ADDRESS

Paco das Escolas

3001 451

Coimbra

Portugal

WORKING TEAM

Prof. Fausto Freire

Prof. Jose Paulo Sousa

KORTE BIOGRAFIE

De universiteit van Coimbra (UC), opgericht in 1290, is een referentie in het hoger onderwijs en R&D in Portugal, met een uitstekende academische reputatie die wereldwijd erkend is vanwege de kwaliteit van de cursussen die worden gegeven aan zijn acht colleges en vanwege de vooruitgang die geboekt worden in exacte en toegepaste wetenschappen in verschillende wetenschappelijke domeinen en in technologische gebieden. UC voert een beleid van voortdurende verbetering op verscheidene gebieden, waarbij hoge normen voor onderwijs en onderzoek worden gewaarborgd. Het is eveneens een actieve deelnemer in de ontwikkeling van de bedrijfswereld. UC is voortdurend op zoek naar verbetering en uitbreiding van kennis, onderzoek en technologie, gericht op wetenschappelijke en technologische uitmuntendheid via zijn verschillende R&D eenheden die nauw samenwerken op basis EU H2020 en PT2020 projecten. Dit wordt verwezenlijkt door het samenbrengen van experten uit verschillende wetenschappelijke disciplines, met een lange ervaring in onderwijs, onderzoek, kennisoverdracht en advies in verschillende gebieden, in een R&D-context. UC biedt geavanceerde opleidingsprogramma’s die aansluiten bij technologie. De voornaamste zijn deze die gerelateerd zijn aan het MIT Portugal-programma. Voor het OPTIMA-project zijn het Centrum voor Industriële Ecologie (CIE), het Centrum voor Functionele Ecologie (CFE), en het Centrum voor Bedrijfs- en Economisch Onderzoek (CeBER) relevant. UC heeft uitgebreide ervaring in levenscyclusanalyse en andere levenscyclusbenaderingen (CIE), in risicobeoordeling (CFE-ERA), en in beslissingsondersteunende systemen (CeBER). Deze expertise is vereist voor het beoordelen en vergelijken van de impact en risico’s op gezondheid, omgeving, sociaal en economisch vlak van conventionele en voorgestelde IPM gewasbeschermingssystemen in het OPTIMA project.

BETROKKENHEID IN OPTIMA

WP1

UC neemt deel aan dit WP om gegevens te verzamelen voor de analyse in WP6.

WP6

UC is WP-leider van WP6, gesteund op zijn aanzienlijke ervaring in het beoordelen van gezondheids-, omgevings-, sociale en economische impact en risico’s van producten en systemen. UC zal een uitgebreide levenscyclusanalyse (LCA) uitvoeren in combinatie met Human and Environmental Risk Assessment (HERA) met behulp van een Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA).

WP5

UC neemt deel aan dit WP om gegevens te verzamelen voor de analyse in WP6.

WP7

UC neemt ook deel aan de verspreidingsactiviteiten van het project.