POSTAL ADDRESS

Burg. Van Gansberghelaan 115

9820 Merelbeke

Belgium

WORKING TEAM

Dr. David Nuyttens

Dr. Jürgen Vangeyte

Dr. Ingrid Zwertvaegher

KORTE BIOGRAFIE

ILVO, het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, richt zich op het uitvoeren en coördineren van beleidsondersteunend, wetenschappelijk onderzoek en de bijbehorende openbare dienstverlening met het oog op een duurzame landbouw en visserij in een economisch, ecologisch en sociaal perspectief.

De onderzoeksgroep Agrotechniek van de eenheid Technologie en Voeding van ILVO is specifiek betrokken bij het OPTIMA-project. Deze groep ontwikkelt en beoordeelt nieuwe en bestaande technieken en hun integratie in innovatieve productiesystemen in het kader van een duurzame land- en tuinbouw. Het onderzoek richt zich op (i) Milieutechniek, (ii) Precisie veehouderij en (iii) Precisielandbouw. Binnen deze laatste wordt gewerkt aan het gebruik van innovatieve sensoren voor gewaskarakterisering en ziektedetectie, de optimalisatie van (plaats specifieke) toepassingstechnieken voor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, en de ontwikkeling van prototypes van landbouwmachines. Ze nemen actief deel aan verschillende nationale en internationale onderzoeksprojecten en werkgroepen (ISO, OECD, CEN). Deze expertise resulteerde in ongeveer 50 peer-reviewed publicaties  in de afgelopen 5 jaar.

ILVO heeft een zeer uitgebreid netwerk in precisielandbouw en spuittechnologie met alle relevante belanghebbenden (universiteiten, onderzoeksinstellingen en uitbreidingsonderzoekstations) en een ruime ervaring in EU- en internationale projecten (Drive4EU, ICT-Agri, 4D4F, Sempatico, IoF2020, INNOSETA, ICARES).

BETROKKENHEID IN OPTIMA

WP1

ILVO draagt ook bij aan de community building voor het ontwerp van het nieuwe IPM-systeem.

WP2

De expertise van ILVO in remote sensing en beeldacquisitie en –verwerking zal bovendien bijdragen aan WR voor de ontwikkeling van de vroege detectiemethoden.

WP4

De ervaring van ILVO in technologieën voor toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, precisielandbouw, prototyping van landbouwmachines, zal aanzienlijk bijdragen aan een succesvolle projectuitvoering. Op basis van deze expertise leidt ILVO WP4, het WP waarin innovatieve spuittechnologieën ontwikkeld worden in nauwe samenwerking met fabrikanten van spuittoestellen (FEDE, CAFFINI) en andere onderzoeksgroepen.

WP5

ILVO zal ook deelnemen aan de piloottesten van de ontwikkelde technologieën op basis van zijn expertise met veldtesten van spuittechnologieën.

WP7

ILVO kan beroep doen op zijn uitgebreid (inter)nationaal netwerk van veel verschillende belanghebbenden om deel te nemen aan de verspreidings- en exploitatieactiviteiten binnen het project.