POSTAL ADDRESS

6 Avenue E. Van Nieuwenhuyse

1160

Brussels

Belgium

WORKING TEAM

Monika Roth

KORTE BIOGRAFIE

ECPA vertegenwoordigt de gewasbeschermingsindustrie in Europa. Innovatieve en op wetenschap gebaseerd oplossingen houden gewassen gezond en dragen bij aan veilige, betaalbare, gezonde en duurzame voedselvoorziening voor de Europeanen. ECPA promoot moderne landbouwmethoden en pleit voor het gebruik van gewasbeschermingstechnologie die bijdraagt aan de duurzame intensivering van de landbouw. Hun communicatie en op rentmeesterschap gestuurde activiteiten bevorderen het veilige en duurzame gebruik van pesticiden in Europa. ECPA promoot die werkmethoden die gewassen, de menselijke gezondheid en het milieu beschermen. Via zijn netwerk van 36 nationale verenigingen voor gewasbescherming en 22 bedrijfsleden heeft ECPA een aanzienlijk bereik tot adviseurs, landbouwers, projectpartners, en andere belanghebbenden in de landbouw in vele Europese landen.

BETROKKENHEID IN OPTIMA

WP1

ECPA’s contact met landbouwers, de gebruikers van de spuittechnologieën en tools die binnen het OPTIMA-project zullen ontwikkeld worden, zal bijdragen aan de evaluatie van de technologieën in de praktijk.
null

WP3

Met zijn uitgebreide ervaring in chemische gewasbescherming zal ECPA ook deelnemen aan het selecteren van de meest geschikte biologische en chemische gewasbeschermingsmiddelen, en combinaties ervan zullen worden getest en beoordeeld.

WP7

Het grote netwerk van ECPA in EU-landen zal aanzienlijk bijdragen aan het vermogen van het OPTIMA project om relevante belanghebbenden in Europa te identificeren en te betrekken om de projectresultaten te verspreiden en te communiceren.