• MartA
  Efficiënt grondstoffengebruik in gewasbescherming op basis van een gegevensgestuurde multischaal-aanpak voor de procesketen: detectie van ziekten – besluitondersteuning – vraag naar specifieke toepassing van fungiciden
 • FungiDetect
  Op sensor gebaseerde online detectie van ongedierte in tarwe
 • FITOVID
  Implementatie van demonstratieve en innovatieve strategieën om het gebruik van fytosanitaire producten in de wijnbouw te verminderen
 • PV SENSING
  Operationele groep voor het inzetten van innovatieve sensoren in de wijngaard voor de preventie van infecties door Plasmopara viticola
 • BoniPS
  Methoden voor haalbare detectie van scoregegevens en gebruik voor variabele gewasbescherming in de akkerbouw
 • DARP
  Praktische demonstratie van de toepasbaarheid van vegetatiekaarten voor de variabele toepassing van fytosanitaire producten in de wijngaard. Vermindering van het gebruik van pesticiden en vermindering van vervuiling
 • VAROS
  Bewerkingen met variabele dosering in boomgaarden
 • Innolivar
  Innovatie en technologie in olijfgaarden
 • ROVITIS
  Operationele groep gericht op innovatieve systemen voor de wijnbouwsector op basis van robot management
 • GREENPATROL
  Galileo verbeterde oplossing voor ongediertedetectie en -bestrijding in serres met autonome dienstrobots
 • S3-CAV
  Gelijktijdige veiligheid en opmetingen voor samenwerkende landbouwvoertuigen
 • TOPPS
  Training van operators om de beste managementpraktijken en duurzaamheid te promoten
 • INNOSETA
  Versnellen van innovatieve praktijken voor spuitapparatuur, training en advies in de Europese landbouw door de mobilisatie van kennis- en innovatiesystemen in de landbouw
 • AgrICT
  Ontwikkeling van een trainingsprogramma voor het verbeteren van het gebruik van ICT-hulpmiddelen bij de implementatie van precisielandbouw
 • IOF
  Internet van voedsel & boerderij
 • LIFE PERFECT
  LIFE Milieu- en hulpbronnenefficiëntie
 • Precisielandbouw 4.0
  Op weg naar datagestuurde landbouw
 • Bollenrevolutie 4.0
  Technologieontwikkeling voor bloembollenteelt
 • OchraVine Control
  Implementatie van geïntegreerde en innovatieve precisielandbouwmanagementstrategieën om het voorkomen van ochratoxines langs de waardeketenproducten van wijn te verminderen: druiven, rozijnen / krenten, en wijn
 • SuperPests
  Innovatieve hulpmiddelen voor rationele bestrijding van de moeilijkst te beheersen plagen (“superplagen”) en de ziekten die ze overbrengen
 • EMPHASIS
  Effectief beheer van plagen en schadelijke invasieve soorten: geïntegreerde oplossingen
 • LIFE GAIA Sense
  Innovatieve Slimme Landbouwdiensten ter ondersteuning van circulaire economie in de landbouw
 • BigDataGrapes
  Big data om globale verstoring van de door wijnrank aangedreven industrieën mogelijk te maken
 • TOMRES
  Een nieuwe en geïntegreerde aanpak om meervoudige en gecombineerde stresstolerantie in planten te verhogen gebruikmakend van de tomaat als model