Optimaliseren van ziektevoorspellingsmodellen en ontwikkelen van vroege ziekte detectiesystemen.

De modellen voor de voorspelling en monitoring van valse meeldauw in wijngaarden, schurft in appelboomgaarden en Alternaria in wortelen zullen worden geoptimaliseerd. De voorspellingsmodellen zullen worden gebaseerd op agro-klimatologische en biologische algoritmen en gebruikerservaringen die geïntegreerd worden in een state-of-the-art beslissingsmodel om het risico op ziekte uitbraak te bepalen. Geavanceerde monitoring systemen, op basis van spectrale beelden in combinatie met deep-learning technieken, zullen worden ontwikkeld om de infectie precies te kunnen lokaliseren en kwantificeren. Vervolgens kan een GBM in de juiste dosis op het juiste moment op de exacte locatie worden toegediend.

Evaluatie en screening van biologische en synthetische GBM en beoordelen van plant en pathogenen resistentie mechanismen voor een geslaagde ziektebeheersing.

OPTIMA zal per gastheer onder veldomstandigheden een collectie van 10 categorieën van commerciële en nieuwe bio-GBM uit de collecties van OPTIMA-partners evalueren. Deze collecties bestaan uit isolaten van planten microbiota (bacteriën, gisten, schimmels, endofyten), botanische extracten, biostimulanten en weerstand opwekkers. Ze zullen worden geëvalueerd op hun vermogen om de geselecteerde ziekten in de drie gewassen te beheersen. Ook de optimale dosering/volume, de werkende parameters en de timing van toepassing, in combinatie met plant genotype zal worden beoordeeld.

Daarnaast worden synthetische GBM van verschillende chemische groepen getoetst op hun werking al dan niet in combinatie met Bio-GBM. Er wordt ook gekeken naar het optimale schema dat leidt tot de hoogste ziektecontrole met de laagste hoeveelheid residuen. Het betreft geregistreerde GBM of GBM die nog in het registratieproces zitten.

Verbeteren en ontwikkelen van innovatieve precisie spuittechnieken.

Voor elk van de drie gewassen (wortelen, appelboomgaarden, wijngaarden) wordt een prototype spuittoestel ontwikkeld. Deze toestellen zullen werken met slimme technologieën voor variabele dosering op basis van de gewaskenmerken en de ziekteverspreiding (aangeleverd door het ontwikkelde ziekte detectiesysteem). Ook zal de afstelling van het spuittoestel (spuitdruk, luchtdebiet, doptype en -grootte, rijsnelheid, etc.) worden afgestemd op meteorologische omstandigheden, densiteit en structuur van het gewas, en het mogelijk risico op contaminatie naar bijvoorbeeld oppervlaktewater of omwonenden.

In OPTIMA zullen de spuitkarakteristieken van verschillende doppen met en zonder luchtondersteuning worden bepaald, om vervolgens optimale dop/druk combinaties voor de drie gewassen en ziekten te selecteren. De dosis GBM en het bijhorende spuitvolume zal worden aangepast aan de gewasstructuur.

Om de drift te beperken, zullen innovatieve technieken worden ontwikkeld die onder lab- en veldomstandigheden worden getest. De potentiële driftreductie zal worden bestudeerd, alsook de bio-efficiëntie en de depositie op het gewas.

Testen en evalueren van de voorgestelde nieuwe IPM elementen onder veldomstandigheden.

Het voorgestelde holistische IPM-systeem zal worden geëvalueerd in een reeks van workshops met eindgebruikers (landbouwers, adviseurs, specialisten uit de coöperaties). In deze workshops wordt gebruik gemaakt van een co-creatie methode om tot optimale, praktische en realistische oplossingen te komen die volledig voldoen aan de noden van de eindgebruikers. Het systeem zal worden getest op drie commerciële bedrijven in de drie landen (Italië, Spanje en Frankrijk) met hulp van drie landbouwcoöperaties. De bedrijven worden vooraf geselecteerd.

De voorspellings- en detectiemethodes zullen in-situ worden geëvalueerd. Met de geavanceerde prototype spuittoestellen zullen experimenten worden uitgevoerd om de efficiëntie in het veld te meten en eventuele verschillen met conventionele technieken te bepalen. Het effect van conventionele bespuitingen van biociden zal uitvoerig getest en geëvalueerd worden, terwijl de biologische efficiëntie van de nieuw ontwikkelde tools zal getest worden onder veldomstandigheden.

Finaal zal driftreductie, gewasbedekking en -depositie systematisch worden beoordeeld.

Beoordelen van gezondheids-, milieu- en sociaaleconomische effecten en risico's van het voorgestelde IPM-systeem.

OPTIMA zal voor de geselecteerde ziekten de gevolgen en risico’s van het gebruik van GBM voor de menselijke gezondheid, het milieu en de maatschappij beoordelen. Daarbij worden conventionele systemen vergeleken met de voorgestelde IPM aanpak. Om dit te bereiken, zal een uitgebreide levenscyclusanalyse (LCA) geïntegreerd met een Human and Environmental Risk Assessment (HERA) en Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) worden uitgevoerd.

De afweging van deze verschillende duurzaamheidsanalyses wordt gebruikt om gezondere en duurzamere gewasbescherming strategieën te bekomen.