Το έργο «Βελτιστοποίηση ολοκληρωμένης διαχείρισης με χρήση ψεκαστικών ακριβείας για έλεγχο ασθενειών οπωροκηπευτικών» (OPTIMA) θα αναπτύξει ένα φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ασθενειών για οπωρώνες, αμπελώνες και υπαίθρια λαχανικά μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης που θα περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές παραμέτρους που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση ασθενειών, όπως:

  • χρήση πρωτοποριακών βιολογικών ΦΠΠ
  • μοντέλα πρόβλεψης ασθενειών
  • φασματικά συστήματα έγκαιρης διάγνωσης ασθενειών και
  • τεχνικές ψεκασμού ακριβείας.

Θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στη μείωση της εξάρτησης της ευρωπαϊκής γεωργίας σε χημικά ΦΠΠ, μειώνοντας κατά συνέπεια τα χημικά υπολείμματα στα αγροτικά προϊόντα και τον αντίκτυπό τους στην ανθρώπινη υγεία.

Το έργο OPTIMA θα βελτιστοποιήσει τα μοντέλα πρόγνωσης του Περονόσπορου της αμπέλου, του Φουζικλάδιου της μηλιάς και της Αλτερναρίωσης του καρότου για να προβλέπουν ταχύτερα την πιθανότητα εκδήλωσης της εκάστοτε ασθένειας και θα αναπτύξει προηγμένες μεθόδους έγκαιρης πρόγνωσης αυτών, βασισμένες σε τεχνικές φασματικής απεικόνισης και βαθιάς εκμάθησης προκειμένου να μπορεί να επιτευχθεί ακριβής εντοπισμός και ποσοτικοποίηση της προσβολής. Θα επιλεχθούν και θα αξιολογηθούν βιολογικά και χημικά συνθετικά ΦΠΠ για τη συνδυαστική ικανότητά τους να περιορίζουν τις επιλεγμένες ασθένειες. Επίσης, θα υπολογίζεται η βέλτιστη δόση και η κατάλληλη χρονική στιγμή της εφαρμογής καθώς και θα αναγνωρίζονται και θα χαρακτηρίζονται οι επαγόμενοι μηχανισμοί άμυνας του εκάστοτε ξενιστή για την επίτευξη υψηλότερης ανθεκτικότητας σε αυτούς. Θα ενισχυθούν και αναπτυχθούν τρία καινοτόμα πρωτότυπα ψεκαστικά μηχανήματα (για καρότα υπαίθριας καλλιέργειας, μηλεώνες και αμπελώνες) που θα ενεργοποιούν διαφορετικούς τύπους ακροφυσίων και θα υιοθετούν έλεγχο μεταβλητής δόσης βάσει των χαρακτηριστικών της κόμης, της διασποράς των παθογόνων και της ανάπτυξης της ασθένειας.

Το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ασθενειών θα δοκιμαστεί και θα αξιολογηθεί σε συνθήκες αγρού με τις τρεις επιλεγμένες καλλιέργειες. Τα προηγμένα πρωτότυπα ψεκαστικά μηχανήματα και το σύστημα εποπτείας θα δοκιμασθούν σε πραγματικό χρόνο για την καταγραφή της αποτελεσματικότητάς τους στον αγρό καθώς και πιθανών αποκλίσεων από την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα. Τέλος, το έργο OPTIMA θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις του προτεινόμενου συστήματος στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα με τη χρήση της προσέγγισης εκτεταμένης αξιολόγησης του κύκλου ζωής (LCA) σε συνδυασμό με την αξιολόγηση του κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον (HERA).

Η ροή εργασιών του έργου παρουσιάζεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα