Θα δημιουργηθεί ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο αγροτεμαχίων/δοκιμών στις τρεις διαφορετικές περιοχές και καλλιέργειες προκειμένου να αξιολογηθεί η πρακτική εφαρμογή και τα αποτελέσματα του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης OPTIMA. Η αξιολόγηση του κάθε τμήματος του συστήματος (σύστημα διάγνωσης ασθενειών, σύστημα λήψης αποφάσεων καθώς και επιλεγμένα χημικά και βιολογικά ΦΠΠ) θα διεξαχθεί σε συνθήκες αγρού ώστε να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά τους και να βελτιστοποιηθούν αναλόγως. Τα ανεπτυγμένα ευφυή ψεκαστικά μηχανήματα θα δοκιμαστούν μεμονωμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν οι επιδόσεις τους όσον αφορά την εναπόθεση και την κάλυψη της ψεκαζόμενης καλλιέργειας καθώς και τη μείωση της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

Οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν πιλοτικά προκειμένου να αξιολογηθεί το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης OPTIMA ως σύνολο (σύστημα λήψης αποφάσεων + σύστημα διάγνωσης ασθενειών + επιλεγμένα χημικά και βιολογικά ΦΠΠ + ευφυές ψεκαστικό μηχάνημα) προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν τα οφέλη και οι βελτιώσεις σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους φυτοπροστασίας μέσα από τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας στο πεδίο και πιθανών αποκλίσεων από την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα της προσέγγισης συνολικά.

Η προσέγγιση του συστήματος του έργου OPTIMA θα δοκιμαστεί σε τρεις επιλεγμένες αγροτικές περιοχές με τις τρεις υποψήφιες καλλιέργειες. Τα πειράματα αγρού για την Αλτερναρίωση των καρότων υπαίθριας καλλιέργειας θα διεξαχθούν στη Γαλλία και ειδικότερα στα διαμερίσματα Landes και Gironde, τμήματα της περιφέρειας Nouvelle Aquitaine που συνολικά αντιπροσωπεύει το 32% της γαλλικής παραγωγής καρότου. Οι τοπικοί εταίροι του έργου OPTIMA στη Γαλλία είναι οι IRSTEA, INVENIO και AGROCAMPUS OUEST. Για το Φουζικλάδιο της μηλιάς, οι δοκιμές θα εκτελεστούν σε μηλεώνες στην Ισπανία και ιδιαίτερα στην περιοχή της Αραγονίας, όπου συγκεντρώνει το 11% των ισπανικών μηλεώνων και εμφανίζει τη συγκεκριμένη ασθένεια σε υψηλή συχνότητα. Οι δοκιμές θα διεξαχθούν από τον εταίρο του έργου, UPC. Τέλος, τα πειράματα αγρού για τον Περονόσπορο της αμπέλου θα διεξαχθούν σε αμπελώνες στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην περιοχή Piemonte, που συγκεντρώνει το 7% της ιταλικής αμπελοκαλλιέργειας, αλλά με την υψηλότερη παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας αναλογικά με την επιφάνεια των αμπελώνων. Το έργο OPTIMA εκπροσωπείται στην Ιταλία από το UNITO και την TERRE DA VINO.

null

Γαλλία

Crop : Καρότα υπαίθριας καλλιέργειας

Disease : Αλτερναρίωση καρότου

OPTIMA Partners :

IRSTEA, INVENIO, AGROCAMPUS OUEST

null

Ιταλία

Crop : Αμπελώνες

Disease : Περονόσπορος αμπέλου

OPTIMA Partners :

UNITO, TERRE DA VINO

null

Ισπανία

Crop : Μηλεώνες

Disease : Φουζικλάδιο μηλιάς

OPTIMA Partners :

UPC