Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο


I agree to the processing of my personal data in accordance with the data protection policy.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η δύναμη του OPTIMA

Το έργο «Βελτιστοποίηση ολοκληρωμένης διαχείρισης με χρήση ψεκαστικών ακριβείας για έλεγχο ασθενειών οπωροκηπευτικών» (OPTIMA) θα αναπτύξει ένα φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ασθενειών για οπωρώνες, αμπελώνες και υπαίθρια λαχανικά μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης που θα περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές διαστάσεις που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση ασθενειών, όπως i) χρήση πρωτοποριακών βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ), ii) μοντέλα πρόβλεψης ασθενειών, iii) φασματικά συστήματα έγκαιρης διάγνωσης ασθενειών και iv) τεχνικές ψεκασμού ακριβείας. Θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στη μείωση της εξάρτησης της ευρωπαϊκής γεωργίας από χημικά ΦΠΠ, μειώνοντας κατά συνέπεια τα χημικά υπολείμματα στα γεωργικά προϊόντα και τον αντίκτυπό τους στην ανθρώπινη υγεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Typical vineyard in France

1ος Στόχος

Βελτιστοποίηση μεθόδου έγκαιρης διάγνωσης ασθενειών και μοντέλων πρόβλεψης ασθενειών

2ος Στόχος

Επιλογή και αξιολόγηση, στο εργαστήριο και στον αγρό, βιολογικών και χημικών σκευασμάτων για το μέγιστο περιορισμό της ασθένειας

3ος Στόχος

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών ψεκασμού ακριβείας σε πρωτότυπα “ευφυή” ψεκαστικά μηχανήματα

4ος Στόχος

Αξιολόγηση νέων στοιχείων του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στον αγρό

5ος Στόχος

Αξιολόγηση των επιπτώσεων του συστήματος στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

5 Βασικοί Στόχοι
Βελτιστοποίηση μεθόδου έγκαιρης διάγνωσης ασθενειών και μοντέλων πρόβλεψης ασθενειών.
Επιλογή και αξιολόγηση, στο εργαστήριο και στον αγρό, βιολογικών και χημικών σκευασμάτων για το μέγιστο περιορισμό της ασθένειας.
Εφαρμογή νέων τεχνολογιών ψεκασμού ακριβείας σε πρωτότυπα “ευφυή” ψεκαστικά μηχανήματα.
Αξιολόγηση νέων στοιχείων του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στον αγρό.
Αξιολόγηση των επιπτώσεων του συστήματος στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τελευταία Νέα